Rennledelse
Funksjon Navn Tlf Mail Rennleder Frode Karlsen 90088840 E-post Ass rennleder Morten Hagen 40403482 E-post Skytebanesjef Kjell Erik Gisleberg 91138606 E-post Ass. skytebane Steffen Espen 92092442 E-post Tidtakersjef Nils Prestkvern 40400886 E-post Arenasjef Gudbrand Tingelstad 90102004 E-post Løypesjef Espen Woldengen 92209503 E-post Rennsekretær Svanhild Hulbak Linset 97157391 E-post Seremonisjef Halvard Olimb 95431028 E-post Servering Siri Sønsteby 97616570 E-post Sanitet Røde kors 90585676 E-post Parkering Kjetil Woldengen 9505 7376 E-post Speaker Trond Øverlier 91328932 E-post TD Geir Ola Botnan 92644547 E-post TD Hans Olav Arnekleiv 90197019 E-post TD Per Morten Wienenga 47390939 E-post
Rennleder: Frode Karlsen
900 88 840
Lygna Skisenter 9.-11.desember 2022
Rennledelse
Funksjon Navn Tlf Mail Rennleder Frode Karlsen 90088840 E-post Ass rennleder Morten Hagen 40403482 E-post Skytebanesjef Kjell Erik Gisleberg 91138606 E-post Ass. skytebane Steffen Espen 92092442 E-post Tidtakersjef Nils Prestkvern 40400886 E-post Arenasjef Gudbrand Tingelstad 90102004 E-post Løypesjef Espen Woldengen 92209503 E-post Rennsekretær Svanhild Hulbak Linset 97157391 E-post Seremonisjef Halvard Olimb 95431028 E-post Servering Siri Sønsteby 97616570 E-post Sanitet Røde kors 90585676 E-post Parkering Kjetil Woldengen 95057376 E-post Speaker Trond Øverlier 91328932 E-post TD Geir Ola Botnan 92644547 E-post TD Hans Olav Arnekleiv 90197019 E-post TD Per Morten Wienenga 47390939 E-post
9.-11.desemeber 2022
Rennleder: Frode Karlsen Tlf 900 88 840