Innbydelse
Rennleder: Frode Karlsen
900 88 840
Lygna Skisenter 9.-11.desember 2022
VELKOMMEN TIL ASKO CUP SENIOR 2 ASKO CUP JUNIOR 1 KRETSRENN 17-19
Lygna Skisenter, Gran 9.-11. desember 2022

Program

Fredag 09:00:16:00 Løyper og skytebane åpen for trening 16:30 Digitalt lagledermøte på Teams Lørdag NORMALPROGRAM 08:30 - 09:30 Innskyting Pulje 1 09:45 Første start Menn senior Menn 20/22 år Kvinner senior Kvinner 20-22 år 12-:30 - 13:15 Innkyting Pulje 2 13:30 Første start Menn 19 år Menn 18 år Menn 17 år Kvinner 19 år Kvinner 18 år Kvinner 17 år Siste løper i mål ca. kl 16.00 Søndag SPRINT 08:30 - 09:30 Innskyting Pulje 1 09:45 Første start Menn senior Menn 20/22 år Kvinner senior Kvinner 20-22 år 12:30 - 13:15 Innskyting Pulje 2 13:30 Første start Menn 19 år Menn 18 år Menn 17 år Kvinner 19 år Kvinner 18 år Kvinner 17 år Siste løper i mål ca. kl. 15:30 Premieutdeling fortløpende etter hver klasse i mål

ANKOMST TIL ANLEGGET

Fra Oslo - følg Rv 4 ca8 mil Fra Gjøvik - følg RV 4 ca 4 mil

STARTKONTINGENT

Startkontingent på indivduelle renn konkurranser er: Kr.220,- for senior i konkurranse Kr.200,- for junior Kr.140,- for 17 år

PÅMELDING

Online påmelding via www.eqtiming.com. Frist for påmelding: Mandag 5.desember 2022 kl.23:59. Eventuelle etteranmeldinger behandles av operativ rennjury som kan akseptere nye påmeldinger inntil start av arrangementets første lagledermøte. Operativ rennjury har full anledning til å plassere etteranmeldte utøvere hvor som helst i startfeltet,og de skal heller ikke ha noe prioritet for innskytingsskive. Etteranmeldingsgebyr på nasjonale renn er 7 x startkontingent.

LISENS

Skiskytterklubbene er ansvarlig for at alle løpere harbetalt lisens og gjennomgått sikkerhetsbestemmelsene. For de som ikke har betalt lisens kan man løse engangslisens på rennkontoret kr.100,- pr konkurranse. Oversikt over hvem som harbetalt lisens finner du på: https://skiskyting.no/anlegg-og-arrangement/nyttig-informasjon/skiskytterlisens

TIDTAKERBRIKKE

Utøver stiller med egen personlig brikke for tidtaking, hvis utøver ikke har personlig brikke eller brikken er defekt, kan dette leies på rennkontor i god tid før start. Arrangør kan velge å stille med ekstra brikker til utøver som deles ut før start. Det skal kun benyttes brikker som har et brikkenummer høyere enn det som er oppgitt fra Emit her: https://emit.no/support-base/emitag-brikke/

STARTNUMMER

Startnummer gis personlig til utøver etter godkjent avtrekkskontroll og sjekk av brikke ved ankomst til arena. Startkontingent for etteranmeldte skal være betalt før en får ta imot startnummer.Startnummer som ikke leveres tilbake må erstattes med kroner 300,-

RENNKONTOR - På Lygna Skisenter

Åpningstider: Fredag 09:00 - 16:00 Lørdag: 08:00 - 16:00 Søndag: 08:00 - 16:00

OVERNATTING

Se www.lygna-skisenter.no

DUSJ

Dusj og garderobe er tilgjengelig i servicebygget på arena.

Toaletter

Toaletter er tilgjengelig i servicebygget på arena.

SERVERING

Kaffe vil være åpen for salg i servicebygg

PARKERING

Parkeringavgift er kr. 50,- pr. dag og MÅ betales med VIPPS 84258 Hvis du kommer med buss/minibuss eller bobil, ta kontakt med arrangør.

SMØREBODER,SMØREVOGN, BOBIL

Ønsker du å bestille smørebod, oppstillingsplass til smørevogn eller bobilparkering, ta kontakt med Morten Hagen, e-post: morten@knutstadmarka.no Tlf 4040 3482 Frist for bestilling 21.november 2022,det vil ikke være mulig å bestille etter denne fristen. --------------------------------------------------------------------------------------------- Priser: Oppstillingsplass smørevogn inkl. strøm kr 3.250,- [16A] Leie av smørebod kr. 6.500,- [10A] Bobilparkering inkl. strøm kr.600,-- pr.dag [10A] -----------------------------------------------------------------------------------------------

HJEMMESIDE OG SOSIALE MEDIER

Nettside: www.lygna-skisenter.no

TEKNISK DELEGERT

TD Ann Kristin Årevik 90617886 arevik@hotmail.no TD Geir Ola Botnan 92644547 gobotnan@gmail.com TD Per Morten Wienenga 47390939 per.morten.wienenga@gmail.com

RENNLEDER

Frode Karlsen frodekarlsen@yahoo.no Tlf. 900 88 840
Innskyting - søndag
9.-11.desemeber 2022
Kommer etter påmeldingsfrist er ute !
Rennleder: Frode Karlsen Tlf 900 88 840