Info
Rennleder: Frode Karlsen
900 88 840
Sekunderingsplass
Husk å sjekke brikkenr. Laveste brikkenr er 3929600 har du lavere brikkenr. kan du kjøpe ny brikke på rennkontor eller benytte leiebrikke.
 Lygna Skisenter 9.-11.desember 2022
NC Skiskyting 2022
Info
Sekunderings-sted
Husk å sjekke brikkenr. Laveste brikkenr er 3929600 har du lavere brikkenr. kan du kjøpe ny brikke på rennkontor eller benytte leiebrikke.
9.-11.desemeber 2022
NC Skiskyting 2022
Rennleder: Frode Karlsen Tlf 900 88 840