Løypeprogram
Rennleder: Frode Karlsen
Normal - Lørdag Menn ******** Senior Menn (20km) 4,0 km- Ligg- 4,0km- Stå - 4,0km- Ligg - 4,0km- Stå - 4,0km- mål ________________________ Menn 20-22 (15km) 3,0km- Ligg - 3,0km- Stå - 3,0km- Ligg - 3,0km- Stå - 3,0km- mål ________________________ Menn 17-19 (12,5km) 2,5km- Ligg - 2,5km- Stå - 2,5km- Ligg - 2,5km- Stå - 2,5km- mål Kvinner ******* Senior kvinner (15km) 3,0km- Ligg - 3,0km- Stå - 3,0km- Ligg - 3,0km- Stå - 3,0km- mål _________________________ Kvinner 20-22 (12,5km) 2,5km- Ligg - 2,5km- Stå- 2,5km- Ligg - 2,5km- Stå - 2,5km- mål _________________________ Kvinner 17-19 (10km). 2,0km- Ligg - 2,0km- Stå - 2,0km- Ligg - 2,0km- Stå - 2,0km- mål
Sprint (Søndag) Menn ******** Senior Menn. (10km) 3,3km- Ligg - 3,3km- Stå - 3,3km- mål Menn 20-22. (10km) 3,3km- Ligg - 3,3km- Stå - 3,3km- mål Menn 17-19. (7,5km) 2,5km- Ligg - 2,5km- Stå - 2,5km- mål Kvinner ********* Senior Kvinner (7,5km) 2,5km- Ligg - 2,5km- Stå - 2,5km- mål Kvinner 20-22. (7,5km) 2,5km- Ligg - 2,5km- Stå - 2,5km- mål Kvinner 17-19. (6,0km) 2,0km- Ligg - 2,0km- Stå - 2,0km- mål
900 88 840
Rennleder: Frode Karlsen 900 88 840
Løypeprogram
Normal - Lørdag Menn ******** Senior Menn (20km) 4,0 km- Ligg - 4,0 km- Stå- 4,0 km- Ligg - 4,0 km- Stå - 4,0 km- mål __________________________ Menn 20-22 (15km) 3,0 km- Ligg - 3,0 km- Stå- 3,0 km- Ligg - 3,0 km- Stå- 3,0 km- mål _________________________ Menn 17-19 (12,5km) 2,5 km- Ligg - 2,5 km- Stå - 2,5 km- Ligg - 2,5 km- Stå- 2,5 km- mål Kvinner ******* Senior kvinner (15km) 3,0 km- Ligg - 3,0 km- Stå - 3,0 km- Ligg - 3,0 km- Stå- 3,0 km- mål ___________________________ Kvinner 20-22 (12,5km) 2,5 km- Ligg - 2,5 km- Stå - 2,5 km- Ligg - 2,5 km- Stå - 2,5 km- mål ____________________________ Kvinner 17-19 (10km). 2,0 km- Ligg - 2,0 km- Stå - 2,0 km- Ligg - 2,0 km- Stå - 2,0 km- mål
Sprint (Søndag) Menn ******** Senior Menn. (10km) 3,3 km- Ligg - 3,3 km- Stå - 3,3 km- mål Menn 20-22. (10km) 3,3 km- Ligg - 3,3 km- Stå - 3,3 km- mål Menn 17-19. (7,5km) 2,5 km- Ligg - 2,5 km- Stå - 2,5 km- mål Kvinner ********* Senior Kvinner (7,5km) 2,5 km- Ligg - 2,5 km- Stå - 2,5 km- mål Kvinner 20-22. (7,5km) 2,5 km- Ligg - 2,5 km- Stå - 2,5 km- mål Kvinner 17-19. (6,0km) 2,0 km- Ligg - 2,0 km- Stå - 2,0 km- mål