Innbydelse
VELKOMMEN TIL NORGES CUP SENIOR 2 NORGES CUP JUNIOR 1 Samt mønstringsrenn for K/M 18 og 19 år og kretsrenn for K/M 17 år Lygna Skisenter, Gran, 13. - 15. desember 2019 Arrangementet arrangeres ihht. til Norges Skiskytterforbunds konkurransereglement. PROGRAM Fredag 09:00 – 16:00 Offisiell Trening 12:00 – 12:15 Papp bytte 16:30 –> Lagledermøte Lygna Skisenter Lørdag 07:30 – 08:45 Innskyting (Pulje 1) Normal Kvinner senior Kvinner 20-22 år Menn 19 år Menn 18 år Menn 17 år Premieutdeling fortløpende 12:30 – 13:45 Innskyting (Pulje 2) Menn senior Menn 20/22 år Kvinner 19 år Kvinner 18 år Kvinner 17 år Premieutdeling fortløpende Søndag 08:30 – 09:45 Innskyting (Pulje 1) Sprint Kvinner senior Kvinner 20-22 år Menn 19 år Menn 18 år Menn 17 år Premieutdeling fortløpende 12:30 – 13:45 Innskyting (Pulje 2) Menn senior Menn 20/22 år Kvinner 19 år
Kvinner 18 år Kvinner 17 år Siste løper i mål ca kl 1555 Premieutdeling fortløpende ANKOMST TIL ANLEGGET Fra Oslo – følg Rv 4 ca 8 mil Fra Gjøvik – følg Rv 4 ca 4 mil STARTKONTINGENT Startkontingent på individuelle renn konkurranser er for senior kr. 220,- pr konkurranse, for junior og 18/19 år kr 200,- pr. konkurranse. PÅMELDING Online påmelding via www.eqtiming.no. Frist for påmelding: Mandag 9. desember 2019 kl. 23:59 Eventuell etteranmelding behandles av operativ rennjury som kan akseptere nye påmeldinger inntil start av arrangementets første lagledermøte. Operativ rennjury har full anledning til å plassere etteranmeldte utøvere hvor som helst i startfeltet, og de skal heller ikke ha noe prioritet for innskytingsskive. Etteranmeldingsgebyr på nasjonale renn er 7 x startkontingent. Ved spørsmål knyttet til påmelding, ta kontakt med tidtakersjefen. Tidtakersjef: Nils Prestkvern Mail:nils@prestkvern.net Tlf: 4040 0886 LISENS Skiskytterklubbene er ansvarlige for at alle løperne har betalt lisens og gjennomgått sikkerhetsbestemmelsene. For de som ikke har betalt lisens kan man løse engangslisens på rennkontoret, kr. 70,- pr. konkurranse. Oversikt over hvem som har betalt lisens finner du på følgende link: http://skiskyting.no/no/arrangement/nyttig_informasjon/oversikt_over_lisenser/ TIDTAKERBRIKKE For sesongen 2019-20 benytter utøver egen elektronisk tidtakerbrikke. Laveste brikkenr er 3731640 RENNKONTOR - På Lygna Skisenter Åpningstider: Fredag: 08:30 – 16:00 Lørdag: 07:00 – 17:00 Søndag: 08:00 – 17:00 OVERNATTING Følgende steder har arrangør gjort avtale om overnatting: Se www.lygna-skisenter.no
DUSJ På Lygna Skisenter SERVERING På Lygna Skisenter PARKERING Parkeringsavgift er kr. 50,- pr. dag. Offisiell treningsdag er det gratis parkering. Hvis du kommer med buss/minibuss eller bobil, ta kontakt med arrangøren. SMØREBODER, SMØREVOGN, BOBIL Ønsker du å bestille smørebod, oppstillingsplass eller bobilparkering, ta kontaktmed: Morten Hagen E-Post: morten@knutstadmarka.no Tlf: 4040 3482 Frist for bestilling 22.nov 2019 ---------------------------------------------------- Pris for oppstillingsplass med vogn inkl. strøm kr 2.250,- [16A] Leie av smørebod kr 5.500,- [16A] Bobilparkering kr. 400,- pr døgn inkl. strøm [10A] ---------------------------------------------------- HJEMMESIDE OG SOSIALE MEDIER Nettside: www.lygna-skisenter.no Wifi på kafeteria Lygna Skisenter TEKNISK DELEGERTE Hans Olav Arnekleiv tlf. 90197019 hans.arnekleiv@gmail.com Per Vinger tlf. 9597 2296 per@vinger.net RENNLEDER Frode Karlsen E-Post: Frode.Karlsen@ngn.no Tlf: 9008 8840 VELKOMMEN TIL SPENNENDE DAGER PÅ LYGNA SKISENTER !
Rennleder: Frode Karlsen
900 88 840
Rennleder: Frode Karlsen 900 88 840
VELKOMMEN TIL NORGES CUP SENIOR 2 NORGES CUP JUNIOR 1 Samt mønstringsrenn for K/M 18 og 19 år og kretsrenn for K/M 17 år Lygna Skisenter, Gran, 13. - 15. desember 2019 Arrangementet arrangeres ihht. til Norges Skiskytterforbunds konkurransereglement. PROGRAM Fredag 09:00 – 16:00 Offisiell Trening 12:00 – 12:15 Papp bytte 16:30 –> Lagledermøte Lygna Skisenter Lørdag 07:30 – 08:45 Innskyting (Pulje 1) Normal Kvinner senior Kvinner 20-22 år Menn 19 år Menn 18 år Menn 17 år Premieutdeling fortløpende 12:30 – 13:45 Innskyting (Pulje 2) Menn senior Menn 20/22 år Kvinner 19 år Kvinner 18 år Kvinner 17 år Premieutdeling fortløpende Søndag 08:30 – 09:45 Innskyting (Pulje 1) Sprint Kvinner senior Kvinner 20-22 år Menn 19 år Menn 18 år Menn 17 år Premieutdeling fortløpende 12:30 – 13:45 Innskyting (Pulje 2) Menn senior Menn 20/22 år Kvinner 19 år
Innbydelse
Kvinner 18 år Kvinner 17 år Siste løper i mål ca kl 1555 Premieutdeling fortløpende ANKOMST TIL ANLEGGET Fra Oslo – følg Rv 4 ca 8 mil Fra Gjøvik – følg Rv 4 ca 4 mil STARTKONTINGENT Startkontingent på individuelle renn konkurranser er for senior kr. 220,- pr konkurranse, for junior og 18/19 år kr 200,- pr. konkurranse. PÅMELDING Online påmelding via www.eqtiming.no. Frist for påmelding: Mandag 9. desember 2019 kl. 23:59 Eventuell etteranmelding behandles av operativ rennjury som kan akseptere nye påmeldinger inntil start av arrangementets første lagledermøte. Operativ rennjury har full anledning til å plassere etteranmeldte utøvere hvor som helst i startfeltet, og de skal heller ikke ha noe prioritet for innskytingsskive. Etteranmeldingsgebyr på nasjonale renn er 7 x startkontingent. Ved spørsmål knyttet til påmelding, ta kontakt med tidtakersjefen. Tidtakersjef: Nils Prestkvern Mail:nils@prestkvern.net Tlf: 4040 0886 LISENS Skiskytterklubbene er ansvarlige for at alle løperne har betalt lisens og gjennomgåttsikkerhetsbestemmelsene. For de som ikke har betalt lisens kan man løse engangslisens på rennkontoret, kr. 70,- pr. konkurranse. Oversikt over hvem som har betalt lisens finner du på følgende link: http://skiskyting.no/no/arrangement/nyttig_ informasjon/oversikt_over_lisenser/ TIDTAKERBRIKKE For sesongen 2019-20 benytter utøver egen elektronisk tidtakerbrikke. Laveste brikkenr er 3731640 RENNKONTOR - På Lygna Skisenter Åpningstider: Fredag: 08:30 – 16:00 Lørdag: 07:00 – 17:00 Søndag: 08:00 – 17:00 OVERNATTING Følgende steder har arrangør gjort avtale om overnatting: Se www.lygna-skisenter.no
DUSJ På Lygna Skisenter SERVERING På Lygna Skisenter PARKERING Parkeringsavgift er kr. 50,- pr. dag. Offisiell treningsdag er det gratis parkering. Hvis du kommer med buss/minibuss eller bobil, ta kontakt med arrangøren. SMØREBODER, SMØREVOGN, BOBIL Ønsker du å bestille smørebod, oppstillingsplass eller bobilparkering, ta kontaktmed: Morten Hagen E-Post: morten@knutstadmarka.no Tlf: 4040 3482 Frist for bestilling 22.nov 2019 ---------------------------------------------------- Pris for oppstillingsplass med vogn inkl. strøm kr 2.250,- [16A] Leie av smørebod kr 5.500,- [16A] Bobilparkering kr. 400,- pr døgn inkl. strøm [10A] ---------------------------------------------------- HJEMMESIDE OG SOSIALE MEDIER Nettside: www.lygna-skisenter.no Wifi på kafeteria Lygna Skisenter TEKNISK DELEGERTE Hans Olav Arnekleiv tlf. 9019 7019 hans.arnekleiv@gmail.com Per Vinger tlf. 9597 2296 per@vinger.net RENNLEDER Frode Karlsen E-Post: Frode.Karlsen@ngn.no Tlf: 9008 8840 VELKOMMEN TIL SPENNENDE DAGER PÅ LYGNA SKISENTER !